TOS

Termeni si Conditii

 

În această secțiune vă veți familiariza cu modul de funcționare al serviciului, procesele de înregistrare a utilizatorilor, procesarea solicitărilor, precum și cu politica de securitate  și aplicarea GDPR.

TOS

Termeni și conditii de utilizare a serviciului

Portalul licitatii.executori.ro este pus la dispoziția utilizatorilor de către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România – UNEJ, persoană juridică română de tip organizație profesională, cu sediul în București, Str. Cuza Vodă nr. 143, Sector 4, cod de identificare fiscală 13794361, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 9439.

Portalul licitatii.executori.ro permite Executorilor Judecătorești să își expună licitațiile în Registrul de Publicitate a Vânzării de Bunuri Supuse Executării Silite pe cale electronică, accesând din portal aplicația web specifică acestora sau urmând link-urile de direcționare din butoanele de descărcare aplicații ale magazinelor pentru platformele mobile.

Portalul licitatii.executori.ro permite Cetățenilor accesul către site-ul unde vor fi expuse licitațiile postate în Registrul de Publicitate a Vânzării de Bunuri Supuse Executării Silite de către Executorii Judecătorești.

Portalul licitatii.executori.ro  permite accesul la serviciile oferite de către UNEJ, prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

 

1. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI EXECUTOR JUDECĂTORESC

Pentru accesarea serviciilor de către Executori Judecătorești este necesar ca aceștia să își creeze un cont. Înainte de a se putea autentifica în aplicație, contul va trebui validat de către UNEJ, administratorul aplicației.

După validare, Executorul se poate autentifica cu nume utilizator si parolă în aplicația mobila sau în cea web.
Utilizarea este nominală și nu poate fi transferată unei alte persoane.

UNEJ, îți rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de UNEJ, pentru verificarea exactității datelor furnizate.

 

2. UTILIZATORUL CETĂȚEAN

Pentru utilizatorul Cetățean nu este necesară înregistrarea. Acesta poate accesa Registrul de Publicitate a Vânzării de Bunuri Supuse Executării Silite prin link-urile din secțiunea Public

Prin utilizare formularelor de Contact, Suport sau GDPR, cetățeanul va completa date personale pentru care își asumă răspunderea.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de UNEJ, pentru verificarea exactității datelor furnizate.

Detalii despre cum sunt prelucrate aceste date, utilizate si stocate urmează să fie descrise în paragrafele următoare.

 

3. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

UNEJ își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent portalul licitatii.executori.ro. În acest caz, UNEJ nu este răspunzător față de utilizatori sau față de o terță persoana pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul portalului licitatii.executori.ro.

 

4. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că UNEJ nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii constând în pierdere de profit, imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

 • Datele furnizate de către UNEJ, prin intermediul portalului licitatii.executori.ro;
 • Utilizarea defectuoasă sau imposibilitatea utilizării portalului licitatii.executori.ro;
 • Accesul neautorizat la datelor utilizatorului;
 • Declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra portalului licitatii.executori.ro;
 • Datele cu caracter personal din licitațiile expuse în portal;
 • Orice altă problemă legată de portalului licitatii.executori.ro;

 

5.   NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările sau comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică. UNEJ poate face notificări privind schimbarea Termenilor și Condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site-ul serviciului, sau în aplicația mobilă sau web.

 

6. POLITICA DE SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

UNEJ prelucrează date caracter personal, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.

UNEJ cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă toate informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, efectuată de compania noastră, având în vedere calitatea de utilizator al portalului licitatii.executori.ro . 

În acest context, vă rugăm sa parcurgeți această politică și, în situația în care apreciați că informațiile prezentate aici nu sunt suficient de explicite pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați orice întrebare la datele de contact menționate mai sus, în primul paragraf al acestui document

 

6.1. CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC? CARE ESTE SCOPUL ACESTEI PRELUCRĂRI? 

Vă informăm că UNEJ administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranța și numai pentru scopurile utilizării serviciului portalului licitatii.executori.ro.

Datele dumneavoastră sunt colectate astfel: 

În aplicațiile aferente portalului licitatii.executori.ro, acolo unde sunt necesare pentru înregistrarea dumneavoastră ca utilizator al serviciului, în cazul în care sunteți Executor Judecătoresc. 

Prin trimiterea formularelor de Suport, Contact si GDPR, unde vă exprimați acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal de către UNEJ, în conformitate cu prevederile GDPR, în cazul în care sunteți Cetățean. 

Dacă nu sunteți de acord ca datele sa vă fie prelucrate de către noi, aveți dreptul si libertatea de a nu utiliza serviciile aferente.

 

6.2. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR 

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către UNEJ pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în secțiunea de înregistrare utilizator, în cazul în care sunteți Executor Judecătoresc sau a trimiterii formularelor, în cazul în care sunteți Cetățean.

Prin acest consimțământ, sunteți de acord să prelucrăm următoarele date personale:

Datele personale introduse de dumneavoastră în aplicațiile UNEJ sau în portalul licitatii.executori.ro;

Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face prin completarea formularului aferent din secțiunea GDPR a portalului licitatii.executori.ro sau prin transmiterea unui email la gdpr@executori.ro.

În această situație datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta. 

 

6.3. SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE 

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, UNEJ a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

 • Servicii criptate de conexiune la site;
 • Echipamente de securizare a accesului la rețea;
 • Componente specifice de protecție anti-virus, anti-malware;
 • Aplicarea regulată de actualizări pentru infrastructura software și hardware implicată;
 • Instruirea persoanelor care administrează aplicația cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date;
 • Acces restricționat la date;
 • Testare periodică a eficienței măsurilor de securitate aplicate.

 

6.4. INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE 

Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul portalului licitatii.executori.ro, sunt păstrate pe servere securizate, localizate în data-center-ul UNEJ. 

 

6.5. CE DREPTURI DE ACCES AVETI 

La solicitarea dumneavoastră transmisă prin email, prin poștă sau prin completarea câmpurilor aferente din secțiunea GDPR a portalului licitatii.executori.ro, puteți solicita, cu titlu gratuit, următoarele informații sau acțiuni:

Dreptul de a fi informat. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele care vă privesc, respectiv prin confirmarea prelucrării datelor personale si, după caz, furnizarea de informații referitoare la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, interesul legitim, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare).

Dreptul de ștergere(dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator.

Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc. Vă amintim că acest drept poate fi materializat imediat, prin retragerea consimțământului dumneavoastră, potrivit celor menționate în prezentul document.

Dreptul de nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. Vă informăm că UNEJ nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Pentru orice alte informații în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați.

 

6.6. TRANSMITEREA CĂTRE TERȚI A DATELOR PERSONALE 

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice/sau juridice.

De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Deși luam masurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugam să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

 

6.7. COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL

În unele cazuri, este posibil ca UNEJ să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatori. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la aplicație.

În timpul utilizării aplicației, UNEJ va putea stoca anumite informații despre Utilizator. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută UNEJ să construiască o aplicație care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor.

Cum în cele mai multe browser-e de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier, UNEJ recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

 

6.8. ALTE PRECIZĂRI

Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea serviciilor oferite în timp de către UNEJ, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă recomandăm să consultați periodic acest document.

 

6.9. CLAUZE FINALE

Termenii și condițiile de utilizare reprezintă acordul parților și reglementează folosirea de către utilizatori a aplicației mobile sau web. Accesarea și înscrierea datelor dumneavoastră în această aplicație implică acceptarea expresă și integrală a acestor Termeni și condiții.